☀️☀️厨师帮厨新单 欢迎咨询HSLW7788
只要男   2000~3000   02/21
高新招厨师 烤鱼 烧腊 麻辣香锅
只要男   2000~3000   02/21
日本 韩国 料理 厨师 招聘
男女都行   1500~2000   02/21
韩国餐厨师 2000+包吃 微信:2660515730
只要男   2000~3000   02/15
SP 麻辣香锅厨师一位 月薪2600+包吃
只要男   2000~3000   02/13
男杂菜饭厨师一位
只要男   2000~3000   02/13
甜品师傅,经验好,薪水给3000
只要男   3000~4000   02/13
四川厨师 (人在新)微信:hy17311356031
只要男   2000~3000   02/05
自助餐厨师(人在新)微信:hy17311356031
只要男   1500~2000   02/05
韩餐厨师 越南或缅甸 微信:hy17311356031
只要男   1500~2000   02/05
东北菜厨师 薪水2400-2600 微信13019135299
只要男   2000~3000   02/04
杂菜饭厨师SP 微信:1638201473
只要男   2000~3000   02/04
招聘麻辣香锅厨师2800++006587303371
只要男   3000~4000   02/04
厨师 1800++ 微信:2660515730
只要男   1500~2000   02/03
蛋糕师傅 1800++包吃住 微信:2660515730
男女都行   1500~2000   02/03
厨师 2200++包吃 花红 微信15390022601
只要男   2000~3000   02/03
 川菜厨师 2600++ 详情加微信:15390022601
只要男   2000~3000   02/03
厨师 1850+250 包吃 微信:15390022601
只要男   2000~3000   02/03
川菜厨师 2200++ 详情加微信:15390022601
只要男   2000~3000   02/03
 酿豆腐头手 2000++包吃 微信15390022601
男女都行   1500~2000   02/03