SP大公司监控设备工程师

只要男   3000~4000   01/31

网络运营师 薪水2600-2800 微信79620377

只要男   2000~3000   01/20

电脑维修员-3500++, 微信13548096194

只要男   3000~4000   01/17

安装摄像头的技术人员 2500-6000

只要男   2000~3000   01/14

SP男注塑机操作主管 2500+200

只要男   2000~3000   01/14

电梯技术人员 可以赚到2000-3000

男女都行   2000~3000   12/06

质检部主管 * 电脑零件女质检员 2名

只要女   2000~3000   11/06

机电工程师 (医院项目)

男女都行   2000~3000   08/14

高薪招聘 感兴趣可以加我微信了解

男女都行   4000+   05/07

F42 KTV电工,wp/sp

男女都行   3000~4000   03/06

维修电脑工人

男女都行   2000~3000   02/28