38 【WP,四号巴士司机】 微信2426961389

只要男   2000~3000   19:25

四号翻斗司机来了 加微信006584091498

只要男   2000~3000   19:15

高薪美容单子加微信13069146831

只要女   2000~3000   19:14

数控车床铣床加微信13069146831马小姐

只要男   2000~3000   19:13

电焊加微信13069146831

只要男   2000~3000   19:13

电子厂男操作,加微信13069146831马小姐

只要男   1500~2000   19:13

仓库管理男,加微信13069146831马小姐

只要男   1500~2000   19:13

数控车床技工加微信13069146831

只要男   2000~3000   19:12

男女清洁工加微信13069146831

男女都行   1500~2000   19:11

厨师和帮厨加微信13069146831马小姐

只要男   1500~2000   19:11

专业美容美体师SP女,40岁以下

只要女   2000~3000   19:11

新加坡高薪司机工作加微信13069146831

只要男   2000~3000   19:11

美容美发美甲按摩单子加微信13069146831

男女都行   2000~3000   19:11

弹簧厂 综合2300-2500 hy85064916

只要男   2000~3000   18:57

普工加司机 高薪订单加微信006584091498

只要男   1000~1500   18:57

自助餐女服务员 1250+200有吃 hy85064916

只要女   1000~1500   18:51

E16 WP大型工厂男普工     微信2426961389

只要男   1500~2000   18:47

E16 wp自助餐女服务员 微信2426961389

只要女   1500~2000   18:46

面条食品制造工厂,WP普工 微信2426961389

男女都行   1500~2000   18:44

B15-38 SP 服务生,煮炒档口 微信2426961389

只要男   1500~2000   18:43

WP轮胎学徒(无经验要求 微信2426961389

只要男   1500~2000   18:43

新加坡旅行社文员微信13604414927嘉豪

只要女   1500~2000   18:42

新加坡家私木工 微信13604414927嘉豪

只要男   1500~2000   18:40

新加坡洁具销售员微信13604414927嘉豪

只要女   1500~2000   18:40

B25-39 WP甜品店店员(K) 微信2426961389

只要女   1500~2000   18:39

A52-55 电工sp 微信2426961389

只要男   1500~2000   18:38

F5 1763WP-销售员-AB扫描仪公司- 微信2426961389

男女都行   1500~2000   18:38

c2.-58 高薪男普工,急急急 微信2426961389

只要男   1500~2000   18:37

新加坡裁缝  微信13604414927

男女都行   1500~2000   18:37

新加坡杂菜饭厨师 微信13604414927嘉豪

只要男   1500~2000   18:35