SP高级会计 3500-4000

只要女   3000~4000   17:48

sp空调公司客服兼职会计 薪水2600,

只要女   2000~3000   17:44

男会计 SP 薪水2500左右

只要男   2000~3000   17:44

女会计2500 --2800 详情微信13756042615

只要女   2000~3000   16:50

新加坡招聘文员 会计 销售 联系QQ2835140956

男女都行   1500~2000   12/14

鸿跃国际 会计 女性 WP/SP 咨询V信:dy6661028

男女都行   1500~2000   12/14

会计 女性 WP/SP 咨询QQ微信2443464893

只要女   2000~3000   12/14

餐饮公司会计师$2500 - $4000 微信15011499575

男女都行   3000~4000   12/14

出纳 会计

只要女   2000~3000   12/14

会计,月休四天,2400-2800

只要女   2000~3000   12/13

SP文员兼会计

只要女   1500~2000   12/13

 SP高级会计 女  底薪:3500-4000 

只要女   3000~4000   12/13