WP厨师

只要男   1500~2000   09:41

高级西餐厨师

男女都行   2000~3000   09:41

WP真正的炒锅厨师

只要男   2000~3000   09:40

sp四川厨师炒菜薪水

只要男   2000~3000   09:39

sp 海鲜厨师

只要男   2000~3000   09:39

sp+dp厨师夫妻单

男女都行   2000~3000   09:39

SP 自助餐厨师

只要男   2000~3000   09:39

wp厨师

只要男   2000~3000   09:39

高级餐厅厨师WP

只要男   1500~2000   09:39

东北餐馆面点师 咨询QQ微信2443464893

男女都行   1500~2000   09:33

WP厨师,男2位

只要男   1500~2000   09:33

Wp新加坡高档本地餐厅招小厨

男女都行   1500~2000   09:32

急招wp 大锅饭或食堂经验厨师

男女都行   1500~2000   09:31

 WP大锅菜中央厨房厨师

只要男   1500~2000   09:31

韩餐帮厨招聘 微信:hy17311356031

男女都行   1500~2000   09:30

 WP大锅菜中央厨房厨师

只要男   1500~2000   09:29

招聘厨师底薪2000左右,包吃年底有花红

男女都行   2000~3000   09:29

WP厨师兼普工

只要男   1500~2000   09:29

WP厨师,男2位

只要男   1500~2000   09:29

优质订单,薪资待遇高

男女都行   1500~2000   09:29