SP高级会计 底薪:3500-4000

只要女   3000~4000   15:04

会计师 薪水2000-2500月休4天

男女都行   2000~3000   10:41

高级会计 3500-4000 月休7天

只要女   3000~4000   10:26

会计 女性 WP/SP 咨询QQ微信2443464893

只要女   2000~3000   09:59

WP 男 公司会计 1800 周休1天

只要男   1500~2000   09:31

财务3146350141

男女都行   4000+   09:10

聘会计兼文员

只要女   2000~3000   08:30

文员/会计/销售 2235279829

男女都行   2000~3000   08:25

五金公司会计

只要女   2000~3000   08:22

男会计 SP

男女都行   2000~3000   08/19

 男会计 SP 2500左右

只要男   2000~3000   08/19

文员兼会计助理

只要女   2000~3000   08/19

 SP高级会计 女  底薪:3500-4000 

只要女   3000~4000   08/19

ACCOUNT cum ADMIN

只要女   2000~3000   08/19

SP高级会计 3500-4000

只要女   3000~4000   08/19

sp空调公司客服兼职会计 薪水2600,

只要女   2000~3000   08/19

男会计 SP 薪水2500左右

只要男   2000~3000   08/19

sp 审计 2500+月休8天 详情微信13756042615

只要女   2000~3000   08/19

餐饮连锁会计,国内会计经验可以申请

只要女   2000~3000   08/19

WP/SP 会计 薪水:2000-2500

只要女   2000~3000   08/19