B57-准证:SP 职位:会计助理 微信2426961389

只要女   2000~3000   2024-05-16

Spa Receptionist

只要女   2000~3000   2024-05-12

助理财务经理--薪资5000-7000

男女都行   4000+   2024-02-23

财务岗-实习生

2023-11-21

会计兼HR 大士高端人才 2800~3500

男女都行   2000~3000   2023-08-03

🚩会计主管【费用低】微信:1441785010

男女都行   3000~4000   2023-07-29

会计(AP)

男女都行   2000~3000   2023-05-17

Accountant/ Accountant Assistant

男女都行   2000~3000   2023-03-30

会计公司招合作伙伴

男女都行   2023-03-14

招聘设计师和木工

只要男   1500~2000   2023-02-01

公司直招财务

男女都行   3000~4000   2023-01-11

公司直招财务主管

男女都行   4000+   2022-12-30

财务主管FINANCE EXECUTIVE

男女都行   4000+   2022-11-15

公司直招 会计 Accountant

男女都行   2000~3000   2022-11-14

Account Assistant (会计助理)

男女都行   2022-08-03

EP 会计.性别:女 微信2914130262

只要女   2000~3000   2022-03-23

会计,男/女,底薪:2000 ,月休:8天

男女都行   2000~3000   2022-01-27

疫情不停工 会计助理 1700+200 微信319504657

只要女   2000~3000   2022-01-07

Finance Officer

男女都行   4000+   2021-11-15

聘请Admin+account assistant

男女都行   2000~3000   2021-11-06

会计公司直招 Client Relationship Executive

男女都行   2000~3000   2021-09-13

聘请有3年经验以上的会计师

男女都行   3000~4000   2021-09-09

科技公司招聘会计

男女都行   2021-07-07

新加坡会计工作加微信 19969540650

只要男   4000+   2021-06-16

Accounts Admin Executive (会计助理)

男女都行   2000~3000   2021-05-24

大宗贸易服务公司会计

只要女   2000~3000   2021-05-10